Per Arne Lynum

Rollene Olav og Inga henta frå Namsens Auge

Per Arne Lynum (60) har spelt rollen som Olaf Sjemsvoll sidan første oppsetting av forløparen "Namsens Auge" i 2008 og speler no same karakter, 20 år eldre.

Her i Namdalen er han først og fremst kjent som revyartist med mangeårig opptredenar i Spellaget Gauken og med heile fem prisvinnande finalenummer på Revyfestivalen på Høylandet. Han er nytta som instruktør/ regissør for teater og revy i mange samanhenger.

Til dagleg arbeider Lynum på AMK i Namsos.